Thursday, June 28, 2012

চাতক

                  যিহকে  নোকোৱা   কিয়  তুমি
                       হৈ  উঠে  বাৰিষাৰ  গান
                   যিহকে  নোগোৱা কিয় তুমি
                       আনে  সি  উন্মক্ত   বান,
                   ধ্ল হৈ  উটি  যায়  দুখবোৰ
             সুখবোৰ  ফুলি   উঠে  পাৰিজাত হৈ
                     তুমি  অহাৰ   বাতৰি  পাই
                      তৄষ্ণাতুৰ  চাতকৰ দৰে
                    ম‍ই  পিউ  আজলী  ভৰাই
                       ভয়  হয়  জানোচা ই
                         থিতাতে  হেৰাই.......                                                                           
                                                                    

No comments:

Post a Comment